Vain määriteltyjen jäsenryhmien käyttöön 
-  For predefined member groups use only
 

Jäsenryhmälennot  - Member goup flights
 

Allaoleville lennoille voivat ilmoittautua vain ko. ryhmiin kuuluvat jäsenet
Flights below are for predefined goup members only
 
DC-3 on historiallinen ilma-alus. DC-yhdistyksen toiminta ei täytä yhtä vaativia turvallisuuskriteerejä kuin kaupallisessa lentotoiminnassa ohjaajien, lentokaluston, huoltotoiminnan ja operoinnin osalta. The DC-3 is a historical aircraft. The operation of the DC-association does not fully comply with the safety requirements for commercial airline industry, concerning pilots, aircraft, maintenance and operation.