Usein kysytyt kysymykset

FAQ

Minkälainen jäsenyys vaaditaan, että voi osallistua DC-yhdistyksen järjestämille lennoille?
Sekä varsinainen- että kannatusjäsenyys riittävät. Yhteisöjäsenyys ei anna
yhteisön jäsenille oikeutta osallistua lennoille, vaan henkilöjäsenyys
vaaditaan.
Varsinainen jäsen saa Tähtimoottori-lehden kaksi kertaa vuodessa.

Pitääkö jäsenyyttä anoa ennen kuin voi varata lennon?
Lennolle osallistuminen edellyttää jäsenyytä. Jäsenyyttä tulee anoa vähintään lentoa edeltävänä päivänä.
Jäsenyyttä voi anoa myös lennonvarauksen yhteydessä. Varauslomakkeella on kohta "Jäsenyys", jossa on kohdat "Olen jäsen", "Liityn varsinaiseksi jäseneksi" ja "Liityn kannatusjäseneksi". Jos et ole jäsen, valitse joko varsinainen- tai kannatusjäsenyys. Jäsenmaksulasku tulee noin viikon sisällä.

Miten varaan lennon lahjaksi niin, ettei lahja paljastu ennen aikojaan?
Yksinkertaisin tapa on varata lento lahjan saajalle niin, että varaukseen täytetään kaikki lahjan saajan oikeat tiedot mukaanlukien haluttu jäsenyys, paitsi sähköpostiosoite, johon laita omasi.
Näin menetellen lasku lennosta tulee sinulle, samoin jäsenmaksulasku.

Kuinka paljon ennen lennon lähtöaikaa tulee ilmoittautua lennolle?
Normaalisti riittää, että paikalla on 30 minuuttia ennen lennon lähtöaikaa. Kansainvälisillä lentoasemilla joilla on turvarkastus, kuten Helsinki-Vantaalla ja Tallinnassa, kentälle täytyy tulla vähintään tuntia ennen lähtöaikaa.
Jos kyseessä on erikoistilanne, asiasta tiedotetaan lennolle lähtijöille.


 

What kind of membership is required to be able to participate in the flights organized by the DC Association?
Both actual and supporting membership are sufficient. Community Membership does not provide entitle the members of the community to participate in the flights, membership of a person is required.
The actual member receives the Tähtimoottori magazine twice a year.

Do I have to apply for a membership before I can book a flight?
Participation in the flight requires membership. Membership must be applied at least on the day before the flight.
Membership can also be requested when booking a flight. Booking form has  section "Membership" with choices "I am a member", "I will join as a full member" and "I become a support member". If you are not a member, choose either actual or supporting membership. Membership fee bill will be sent within a week.

How do I book a flight as a gift so that the gift will not be revealed too early?
The simplest way is to book the flight to the recipient of the gift so that all the correct information of the gift recipient, including the desired membership, will be filled in, except the email address of your own. In doing so, the bill on the flight will come to you, as does the membership fee.

How far before the departure time of the flight must be reported on board?
Normally it's enough to report 30 minutes before the flight departure time. At international airports with a security check, such as Helsinki-Vantaa or Tallinn, passengers shall arrive the airport at least one hour before departure. In the case of a special situation, separate information will be sent to departers.