Jäsenhakemus ja -muutos
- Membership application and data alteration                                            Rekisteriseloste

Jäsenyyden hakeminen

Avaa jäsentietolomake.
Täytä tiedot huolellisesti ja lähetä hakemus.
Saat välittömästi kuittauksen.

Voit myös postittaa jäsenhakemuksen osoitteeseen

DC-yhdistys ry
Malmin lentoasema
00700 Helsinki

Kun jäsenyytesi on hyväksytty, saat jäsenmaksulaskun joko sähköpostilla tai kirjeessä. Muista käyttää maksaessasi viitenumeroa.


Jäsenmaksut

Varsinainen jäsen             30,00 €, kaikki jäsenoikeudet
Kannatusjäsen                 15,00 €, osallistumis- ja puheoikeus
Yhteisöjäsen                  150,00 €, kannatusjäsenyys, yritykset ja yhdistykset
 

Applying the membership

Open membership application form to apply your membership.
Please fill information carefully and send the application.
You will get a confirmation immediately.

You may mail the membership application to
DC-yhdistys ry
Malmin lentoasema
00700 Helsinki
Finland

You will get the membership fee bill by email right after the application has been accepted. Please use reference number in the payment.

Membership fees

Regular member         30,00 €, full member rights
Supporting member     15,00 €, participation and speech rights
Corporate member     150,00 €, supportin member, companies and associations

 

Hyvä jäsen

Maksa jäsenmaksusi aina viitepankkisiirrolla, joka lähetetään sähköpostilla tai postitetaan sinulle sen jälkeen, kun yhdistyksen hallitus on hyväksynyt sinut jäseneksi. Jäsenmaksut käsitellään koneellisesti. Jos maksussasi ei ole viitenumeroa, on maksun käsitteleminen työlästä ja usein myös mahdotonta.

Mikäli olet vanha jäsen eikä jäsenmaksukirjettä ole kuulunut, pohdipa olisiko syynä muutto ja sen myötä muuttunut osoite, jota et ole vielä meille ilmoittanut.
Avaa jäsentietolomake ja korjaa tietosi ajan tasalle.
Voit myös ottaa meihin yhteyttä sähköpostilla  info@dc-ry.fi

 

Dear member

Membership fee bill will be sent to you by e-mail or by post mail after your membership application has been accepted. Please use reference number found on the bill in the bank payment.

If you haven't had your memebership bill, please make sure your email and mail addresses are valid in our database.
Open membership data form to alter your information.
You may also contact us by e-mail  info@dc-ry.fi
 


Pori 2006

Pudasjärvi 2008

Yhdistyslain 11 § säätää, että yhdistyksen jäsenistä on hallituksen pidettävä luetteloa. Luetteloon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. (30.12.1992 / 1614)
 
Yhdistyksen jäsenelle on pyydettäessä varattava tilaisuus tutustua 1 momentissa tarkoitettuihin tietoihin. Jäsenluettelossa olevien tietojen luovuttamisesta muutoin säädetään henkilörekisterilaissa (471 / 87). Luovuttamisesta voi päättää yhdistyksen hallitus. DC-yhdistys ei luovuta jäsentietoja ulkopuolisille.

Jäsenrekisteriin saa kerätä vain tarpeellisia ja perusteltuja tietoja ja ne on jäsenyyden päätyttyä tuhottava. Vastuu lain noudattamisesta on rekisterin pitäjällä; seuralla, yhdistyksellä, yrityksellä jne. ja sen vastuuhenkilöillä.
 
Jäsenrekisteri ja lennonvarausjärjestelmä on Tietoverkko FI Oy:n tarjoama palvelu.