DC-yhdistyksen toiminta

The operations of DC-Association

Toimintamme perustuu kokonaan vapaaehtoiseen talkootyöhön. Tämä koskee myös lento- ja huoltotoimintaa.

Rahoitus perustuu suurimmalta osalta jäsenmaksutuloon ja kustannustenjakoon perustuva jäsenlentolentotoiminta kattaa omat kulunsa sekä OH-LCH:n vuokrasta ja osan huoltamisesta aiheutuvista kuluista. Muu varainhankinta esimerkiksi jäsenrekvisiitan kuten t-paitojen ja lippalakkien myynti on pienimuotoista.

Lennoille voivat osallistua DC-yhdistyksen jäsenet. Ilmailulain tulkinta asiasta

DC-3 on historiallinen ilma-alus. DC-yhdistyksen toiminta ei täytä yhtä vaativia turvallisuuskriteerejä kuin kaupallisessa lentotoiminnassa ohjaajien, lentokaluston, huoltotoiminnan ja operoinnin osalta.

DC-yhdistys ei ole kaupallinen operaattori, joten se ei korvaa lentojen peruuntumista millään tavalla. Tämä koskee myös lentoa, joka keskeytyy esimerkiksi teknisen vian takia kesken matkan. Yhdistys palauttaa lennon lentämättä jääneen osan hinnan. Lennolle osallistuvan on varauduttava keskeytymistilanteessa palaamaan matkalta omin varoin.

Lennolle osallistuvan vakuutusturvana onnettomuustapauksessa on vakuutus, jonka korvaussumma matkustaja-, matkatavara- ja muista vahingoista on säädöksen (EC) no 785/2004 artiklojen 6 ja 7 mukainen.

OH-LCH:n huoltamisesta vastaa DC-Yhdistys ry:n oma huolto-organisaatio.

Katso myös DC-Yhdistys Wikipediassa.

 

All operations including flight and maintenance, are completely based on unpaid voluntary work. Most of our funding comes from membership fees. The members flight fares are estimated to cover the direct costs of the flight, the rent of OH-LCH and some of the maintenance costs. The sales of PR material such as caps and T-shirts yield only minor sums.

Only members of the DC-Association
are entitled to take part on flights.

The DC-3 is a historical aircraft. The operation of the DC association does not fully comply with the safety requirements for commercial airline industry, concerning pilots, aircraft, maintenance and operation.

Not being a commercial operator the DC Association will pay no compensation for cancelled flights. This also applies to flights interrupted en route for example by technical faults. The Association will repay the price of the leg of flight not operated. The participants on flights are expected to be prepared to return at their own cost in case of an interrupted flight.

In case of an accident the members on flights are insured by a insurance covering damage to passengers, luggage and third parties according to Articles 6 and 7 of Regulation (EC) no 785/2004.

The maintenance organization of DC-yhdistys ry (DC-Association) is responsible for the maintenance of OH-LCH.
 

Lokki (edessä) ja Hotelli koekäyttöpaikalla Helsinki-Vantaan lentoasemalla

Autumn 2017 Vaasa